شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

معامله با حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت

معامله با حمایت و مقاومت اکنون که اصول چگونگی تشخیص حمایت و مقاومت را می‌دانید، زمان آن رسیده است که از این ابزارهای تکنیکال اساسی اما بسیار مفید در معاملات خود استفاده کنید. از آنجا که در موسسه آموزشی ما www.iranibourse.com می‌خواهیم درک مطالب را آسان کنیم، نحوه معامله با حمایت و مقاومت را به دو ایده […]

الگوهای حرکتی Pattern

الگوهای حرکتی Pattern در درس هـای قبـل بـا روش هایـی آشـنا شـدیم کـه نقطـه ورود یـا خـروج را بـه مـا نشـان مـی داد امـا اهـداف خریـد را نشـان نمـی داد. در ایـن درس بـا الگوهایـی آشـنا مـی شـویم کـه اهـداف حرکتـی دارنـد و مـی دانیـم اگـر از ایـن الگـو اسـتفاده کنیـم هـدف خریـد مـا کجاسـت. […]

stochastic

Stochastic ابتدا مسیر دسترسی به ابزار Stochastic : Insert -> indicators -> Oscillators-> Stochastic ابزاری دیگری که در بازار می تواند تغییر مسیرها را پیش بینی کند Stochastic است این ابزار مانند یک دماسنج می ماند و بین دو عدد ۰ و 100 در حرکت است هیچ گاه خط های این ابزار به عدد ۰ یا ۱۰۰ […]

باند بولینگر

باند بولینگر ابتدا مسیر دسترسی به ابزار باند بولینگر : Insert -> indicators -> trend-> Bollinger Bands بولینگر باند یا باند بولینگر : شاخص نمودار که توسط آقا جان بالیزر ساخته شد تا نوسانات و تغییر مسیرها بازار را شناسایی کند اساسا این ابزار به ما کمک می کند که تشخیص دهیم بازار در شرایط […]

میانگین متحرک

میانگین های متحرک (Averages Moving): یکی دیگر از ابزارهای کاربردی ، میانگین های متحرک می باشد که همان طور که اسمش مشخص است از فرمول میانگین گیری استفاده می شود میانگین متحرک قیمت بسته شدن هر شمع را بر دوره زمانی مشخص شده در فرمول خود محاسبه می کند و میانگین یک دوره زمانی را […]

چه زمانی معامله کنیم ؟

روش خرید و فروش با استفاده از مقاومت ها و حمایت ها : حال که مدلهای مختلف مقاومت و حمایت ها را شناختیم باید از آنها در خرید و فروش استفاده کنیم .با دو مثال شروع می کنیم : در برخورد دوم با خط حمایت اقدام به خرید (BUY) کردیـم و حـد ضـرر را در […]

حمایت و مقاومت نوع سوم

حمایت و مقاومت حالت سوم به یاد بیاورید که در درس تعاریف اولیه تکنیکال در خصوص خط‌های روند صحبت کردیم، در این درس یاد می‌گیریم که از این خط‌ها به عنوان مقاومت و حمایت نیز استفاده می‌شود.  با متصل کردن نقاط پیوت می‌توانیم خط روند بسازیم. خط روند صعودی(حمایت): ابتدا یادبگیریم چطور خط روند صحیح […]

شروع دوره مقدماتی

دوره مقدماتی اکنون که با اصطلاحات اولیه آشنا شدیم وقت آن رسیده که این مطالب به همراه مطالب دیگر را تخصصی تر فرا بگیریم  . اما مطالعه دوره مقدماتی شما را آماده معامله در بازار نمی کند و باید تا فصل استراتژی صبر داشته باشید و از مجموع مطالب استفاده کنید. چرا که در کنار […]

پیوت

پیوت ماژور – پیوت مینور به سطح دوم درس اول خوش آمدین : از امروز قرار با انواع روش های تحلیلی بازار آشنا بشیم ولی قبلش باید پله به پله به جلو برویم و  ابتدا موج ها و  پیوت ماژور و پیوت مینور را بشناسیم و بعد به روش های تخصصی تر اشاره کنیم . […]

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.