شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:stochastic

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:stochastic

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

Stochastic

ابتدا مسیر دسترسی به ابزار Stochastic :

Insert -> indicators -> Oscillators-> Stochastic


ابزاری دیگری که در بازار می تواند تغییر مسیرها را پیش بینی کند Stochastic است این ابزار مانند یک دماسنج می ماند و بین دو عدد ۰ و 100 در حرکت است هیچ گاه خط های این ابزار به عدد ۰ یا ۱۰۰ نمی رسد ،پس هر گاه که به این اعداد نزدیک شویم باید شاهد برگشت و استراحت بازار باشیم روش دیگر استفاده از این ابزار به روش سوم استفاده از میانگین متحرک شباهت دارد به طوری که اگر خط آبی ، خط نقطه چین را به بالا بشکند نشان دهند شروع روند صعودی است و اگر خط آبی ، خط نقطه چین را به پایین بشکند نشان دهند شروع روند نزولی می باشد مثال :

توضیح مثال : در سمت چپ تصویر زمانی که خط های ابزار  Stochastic به عدد صفر نزدیک می شوند ما شاهد برگشت و بازار هستیم که در همین زمان مشاهده می کنید که خط آبی خط نقطه چین را به بالا می شکند و سیگنال تغییر مسیر بازار را می دهد اکنون می دانیم برای بررسی این ابزار ابتدا باید صبر کنیم تا خط های آبی و نقطه چین به بالای عدد ۸۰ یا به زیر عدد ۲۰ نفوذ کنند سپس با شکسته شدن خط نقطه چین توسط خط آبی سیگنال خرید یا فروش  را دریافت می کنیم.


نکته ! برای کار با ابزار Stochastic  باید از مقاومت ها و حمایت ها استفاده کرد در غیر این صورت این ابزار سیگنال هایی خطا و خروج یا ورود زودهنگام صادر می کنند که ممکن است موجب ضرر زیادی شود. پس به جهت درک بهتر و استفاده بهتر ابتدا درس مقاومت ها و حمایت ها را مطالعه کنید سپس از این ابزار استفاده بفرمایید روش سیگنال دهی این ابزار با ابزار میانگین متحرک شباهت زیادی دارد (مانند شکست خط ابی و نقطه چین)

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.