ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

فیبوناچی و حد ضرر

فیبوناچی و حد ضرر

فیبوناچی و حد ضرر فیبوناچی و حد ضرر چگونه از فیبوناچی برای حد ضرر، استاپ یا Stop Loss خود استفاده کنید تا پول کمتری از دست بدهید. احتمالاً به همان اندازه که مهم است بدانید کجا سود یا ضرر می‌کنید.این که بدانید استاپ لاس (Stop Loss) را در کجا قرار دهید از اهمیت زیادی برخوردار […]