ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ چیست؟ آموزش کسب سود از آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage) آربیتراژ در علم اقتصاد به معنی کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در زمان مشخص است. در واقع فرصتی برای بدست آوردن سود با ریسک کم است. در این میان، با در نظر گرفتن این که ارزهای دیجیتال در […]