ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

خبر ویژه درباره یارانه‌ها و کالابرگ

یارانه و کالابرگ

خبر ویژه درباره یارانه‌ها و کالابرگ  آخرین یارانه نقدی واریزی بنا به گزارش دولت، قابل برداشت شده، این در حالی است که هنوز خبری از اجرای طرح کالابرگ در اقتصاد ایران نیست.  در حالی یارانه نقدی مهرماه به حساب خانوار در روز چهارشنبه واریز شد که در حال حاضر جامعه منتظر تغییر روش دولت و […]