ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

هادی درخشان

هادی درخشان هادی درخشان Hadi Derakhshan (متولد 15 فروردین 1368) کارآفرین و نویسنده ایرانی است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1387 آغاز کرده است. هادی Hadi derakhshan فعالیت خود را در حوزه بازارهای مالی و خارجی از ابتدا و به تدریج آغاز کرد. وارد بازار بزرگ معاملات جهانی فارکس شد. او با یادگیری […]