شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

هادی درخشان

هادی درخشان هادی درخشان Hadi Derakhshan (متولد ۱۵ فروردین ۱۳۶۸) کارآفرین و نویسنده ایرانی است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده است. هادی Hadi derakhshan فعالیت خود را در حوزه بازارهای مالی و خارجی از ابتدا و به تدریج آغاز کرد. وارد بازار بزرگ معاملات جهانی فارکس شد. او با یادگیری […]

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.