ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

معاملات-فیبوناچی-1

معاملات فیبوناچی ما از معیارهای فیبوناچی در معاملات خود بسیار زیاد استفاده خواهیم‌کرد. بنابراین بهتر است آن را یاد بگیرید و مانند دست‌پخت مادرتان دوست داشته باشید. فیبوناچی یک موضوع بزرگ است و مطالعات مختلف فیبوناچی با نام‌های عجیب و غریب وجود دارد، اما ما به دو مورد می‌پردازیم: اصلاح و گسترشی اجازه دهید ابتدا […]