ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

آموزش اندیکاتور Stochastic

آموزش اندیکاتور Stochastic

آموزش اندیکاتور Stochastic اسیلاتور استوکاستیک یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که یک روند ممکن است در کجا به پایان برسد. اسیلاتور بر اساس نظریه زیر کار می‌کند: آموزش اندیکاتور Stochastic آموزش اندیکاتور استوکاستیک این اسیلاتور حرکت لحظه‌ای یا مومنتوم توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 […]