ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

نکات طلایی معامله با شمع‌ها

نکات طلایی معامله با شمع‌ها

نکات طلایی معامله با شمع‌ها معامله با شمع‌ها: اشتباهات رایج در اینجا برخی از اشتباهات رایج که معامله‌گران جدید اغلب هنگام معامله با شمع‌ها مرتکب می‌شوند، آورده شده است. ۱. شما سعی می‌کنید در هر یک از شمع‌هایی که در نمودار ظاهر می‌شود معنایی پیدا کنید. برای بررسی و در نظر گرفتن معامله با شمع‌ها […]