ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

تحلیل رمز ارز پولکادات

تحلیل و بررسی پولکادات

تحلیل رمز ارز پولکادات با توجه به بررسی های انجام شده  قیمت میتواند ریزش بعدی خود را آغاز کند اما به شرطی که مطابق تصویر زیر  موفق به شکست سطح حمایتی پیش روی خودش شود. در صورت شکست  حمایت  محدوده 4 دلار قابل دسترس میباشد.