شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

حمایت و مقاومت اول

حمایت و مقاومت حالت اول نوع اول:بی‌شک یکی از ساده‌ترین و پربازده‌ترین روش تحلیلی در بازار، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است که در آینده و در درس استراتژی به خوبی می‌تواند نقطه خرید و فروش را مشخص کند.قیمت‌ها تمایل دارند در مسیری که در حرکت هستند به راه خود ادامه دهند، تا زمانی […]

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.