شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

مقاومت و حمایت

مقاومت ها و حمایت ها سطح دوم درس دوم : خوش آمدین به درس دوم از سطح دوم ،قراره در این بخش با مقاومت ها و حمایت ها به صورت مقدماتی آشنا بشویم پس با ما همراه باشید مقاومت ها و حمایت ها : مقاومت ها یا قله ها ( سقف ها  ) : دلایل […]

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.