شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

قیمت جدید محصولات سایپا

قیمت محصولات سایپا

قیمت جدید محصولات سایپا لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا در آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد. نام محصول قیمت (تومان) تیبا صندوق دار ۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰ تیبا پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ تیبا ۲  ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰ تیبا۲ پلاس ۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰ ساینا ۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰  ساینا پلاس ۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰ ساینا اس ۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰ کوییک اس ۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰ کوییک معمولی ۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰ کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰ کوییک […]

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.