ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

دامنه نوسان فرابورس

دامنه نوسان فرابورس

دامنه نوسان فرابورس تغییر دامنه نوسان 9 نماد در فرابورس ایران معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول 9 نماد برای تغییر دامنه نوسان قیمت در صورت تمایل به رعایت بندهای ۲، ۳ و ۴ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی خبر داد. پیرو اطلاعیه ۲۲ فروردین شرکت فرابورس […]