ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

تحلیل سهم ساینا

تحلیل سهم ساینا

تحلیل سهم ساینا به تاریخ 13 آذر 1401 این شرکت در سال 1380 به صورت سهامی خاص تاسیس گردید و در سال 1394 به سهامی عام تبدیل شد. در حال حاضر، شرکت صنایع بهداشتی ساینا جز واحد های تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر است و واحد نهایی شرکت توسعه صنایع بهشهر […]