ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

اندیکاتور

اندیکاتور  کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور ها می باشند ، در این بخش به معرفی دنیای اندیکاتورها می پردازیم اندیکاتور(Indicators): یکی از ابزارهای کاربردی که در تحلیل تکنیکال بکار می‌رود اندیکاتور می باشد . این ابزارها به بهبود تحلیل و پیش بینی روند آینده کمک شایانی می کند . نمودارهای تحلیل تکنیکال از […]