ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

الگوهای شمع دوگانه

الگوهای شمع دوگانه

الگوهای شمع دوگانه چه چیزی بهتر از الگوهای شمع تکی است؟ الگوهای شمع دوگانه! برای شناسایی الگوهای شمع دوگانه ژاپنی، باید به دنبال مجموعه خاصی باشید که روی هم رفته از دو شمع تشکیل شده است. شمع‌های در برگیرنده، پوشاننده یا انگولفینگ Engulfing Candles در اولین بررسی از الگوهای شمع دوگانه، انگولفینگ را بررسی خواهیم […]

الگوهای شمع سه‌گانه

الگوهای شمع سه گانه

الگوهای شمع سه‌گانه چه چیزی بهتر از الگوهای شمعدان دوگانه است؟ الگوهای شمع سه‌گانه! برای شناسایی الگوهای شمع سه‌گانه ژاپنی، باید به دنبال مجموعه خاصی باشید که به روی هم رفته از سه شمعدان تشکیل شده است. این تشکیلات شمع‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند تعیین کنند که قیمت بعداً چگونه رفتار می‌کند. سه […]