ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت مقاومت

ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت مقاومت

ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت مقاومت همانطور که در درس قبل گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی می‌تواند بسیار ذهنی باشد. با این حال، راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید شانس خودتان را بالاتر ببرید. در حالی که ابزار فیبوناچی بسیار مفید است، اما نباید به تنهایی از آن استفاده شود. شبیه به مقایسه آن با اسطوره […]