شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

انواع میانگین متحرک

جمع‌بندی استفاده از میانگین متحرک

جمع‌بندی استفاده از انواع میانگین متحرک جمع‌بندی استفاده از میانگین متحرک انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد. دو نوع متداول عبارتند از میانگین متحرک ساده simple moving average و میانگین متحرک نمایی exponential moving average. میانگین‌های متحرک ساده Simple moving averages ساده‌ترین شکل میانگین‌های متحرک هستند، اما مستعد افزایش ریسک‌ها هستند. میانگین‌های متحرک نمایی […]

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.