شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:مهاجرت

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:مهاجرت

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

مهاجرت

سالانه یک استادیوم آزادی کشور را ترک می‌کنند

ایرانیان صاحب بیش از ۱۷ هزار خانه در ترکیه هستند.

مهاجرت
مهاجرت

داستان مهاجرت ایرانیان اگرچه در نیم‌قرن گذشته خبرساز بوده اما در دو دهه گذشته و در هر رخداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش برجسته شده و به سرخط اخبار هم رسیده است.

مهاجرت کادر درمان در دوران کرونا، میزان مهاجرت دانشجویان و همچنین تلاش برای کسب ویزای استارت‌آپی هم در همین چندسال گذشته گوشه‌ای دیگر از خبرسازی سریال میل به مهاجرت ایرانیان است.

در این بین و در تکرار چنین موضوعی فضا برای شایعه و اخبار غیرمستند هم باز است و افکار عمومی کمتر با داده‌های مستند مهاجرت روبرو شده است. اهمیت «رصدخانه مهاجرت ایران» هم در همین موضوع و در مستندسازی و داده‌نگاری این پدیده است؛ داده‌های تازه این مرکز اما می‌گوید که ۲۹ هزار ایرانی در کادر درمان امریکا هستند.

این اطلاعات همچنین می‌گوید که ایرانیان از نظر تعداد مهاجران فعال در بخش سلامت امریکا در رتبه ۲۴ در میان مهاجران این بخش قرار دارند.

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.