شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:قیمت جدید گوشی‌های آیفون

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:قیمت جدید گوشی‌های آیفون

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

قیمت جدید گوشی‌های آیفون

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان)حافظهمدل
۳۴.۰۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13
۳۸.۰۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 13
۴۵.۵۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13 Pro
۴۸.۵۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 13 Pro
۵۳.۰۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 13 Pro
۵۴.۵۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 13 Pro Max
۶۱.۰۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 13 Pro Max
۶۴.۵۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 13 Pro Max
۷۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰۰Apple iPhone 13 Pro Max
۳۱.۵۰۰.۰۰۰۱۲۸Apple iPhone 14
۳۴.۵۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 14
۴۷.۵۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 14 Pro
۵۱.۰۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 14 Pro (active)
۶۰.۵۰۰.۰۰۰۱۰۰۰Apple iPhone 14 Pro (active)
۶۴.۵۰۰.۰۰۰۲۵۶Apple iPhone 14 Pro Max
۶۸.۰۰۰.۰۰۰۵۱۲Apple iPhone 14 Pro Max
۷۴.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰۰Apple iPhone 14 Pro Max
ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.