ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

عنوان:قیمت جدید گوشی‌های آیفون

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:قیمت جدید گوشی‌های آیفون

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

قیمت جدید گوشی‌های آیفون

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز یکشنبه 15 آبان ماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان)حافظهمدل
34.000.000128Apple iPhone 13
38.000.000256Apple iPhone 13
45.500.000128Apple iPhone 13 Pro
48.500.000256Apple iPhone 13 Pro
53.000.000512Apple iPhone 13 Pro
54.500.000128Apple iPhone 13 Pro Max
61.000.000256Apple iPhone 13 Pro Max
64.500.000512Apple iPhone 13 Pro Max
70.000.0001000Apple iPhone 13 Pro Max
31.500.000128Apple iPhone 14
34.500.000256Apple iPhone 14
47.500.000256Apple iPhone 14 Pro
51.000.000512Apple iPhone 14 Pro (active)
60.500.0001000Apple iPhone 14 Pro (active)
64.500.000256Apple iPhone 14 Pro Max
68.000.000512Apple iPhone 14 Pro Max
74.000.0001000Apple iPhone 14 Pro Max