شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:تحلیل شاخص داوجونز 

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:تحلیل شاخص داوجونز 

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

تحلیل شاخص داوجونز به تاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۹

شاخص داوجونز بعد از ریزش زیادی که انجام داد در موج اصلاحی میباشد که انتظار داریم بعد از شکست  محدوده ۳۲۵۰۰ بتواند تا حمایت ۳۱۸۵۰ ریزش خود را ادامه دهد

بهتر است به دلیل تعطیل بودن بازار آمریکا تا چند روز بعد از ژانویه ترید بر روی داوجونز انجام ندهید و با باز شدن کامل بازار آمریکا ریسک خود را کاهش دهید

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.