ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

عنوان:تحلیل رمز ارز پولکادات

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:تحلیل رمز ارز پولکادات

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

تحلیل رمز ارز پولکادات

با توجه به بررسی های انجام شده  قیمت میتواند ریزش بعدی خود را آغاز کند اما به شرطی که مطابق تصویر زیر  موفق به شکست سطح حمایتی پیش روی خودش شود.

در صورت شکست  حمایت  محدوده 4 دلار قابل دسترس میباشد.