شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:شاخص VIX

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:شاخص VIX

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

شاخص VIX چیست؟

شاخص VIX شاخصی که میزان ریسک بازار سهام امریکا مشخص می کنه.

شاخص نوسانات (VIX) یک شاخص بازار سهام امریکا است که نشان دهنده انتظارات بازار برای نوسانات در ۳۰ روز آینده است. اغلب از آن به عنوان “میزان ترس” یا “شاخص ترس” یاد می شود زیرا سطح ترس یا رضایت سرمایه گذاران را در بازار سهام می سنجد. VIX با استفاده از قیمت گزینه‌های موجود در شاخص S&P 500 محاسبه می‌شود و انتظارات سرمایه‌گذاران از نوسانات آینده بازار را منعکس می‌کند.

محدوده‌هایی که برای شاخص VIX در نظر می‌گیرند به ترتیب زیر است:

کمتر از ۱۲ به معنی ریسک پایینی است که سرمایه گذاران از آینده است.
بین ۱۲ تا ۲۰ به معنی ریسک متعادل از آینده است.
بالای ۲۰ به معنی ریسک زیاد است و سهامداران نسبت به آینده خوش‌بین نیستند.

نتیجه گیری :به صورت کلی افزایش مقدار این شاخص به معنای افزایش ترس سهامداران از آینده بازار خواهد بود که این امر منجر به افت شاخص سهام خواهد شد و بر عکس؛ به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که ضریب همبستگی بازار سهام و شاخص VIX معکوس است.

‼️با سرچ VIX در تریدینگ ویو می‌تونید نماد این شاخص رو به واچ لیستتون اضافه کنید.

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.