شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:الگوهای شمع سه‌گانه

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:الگوهای شمع سه‌گانه

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

الگوهای شمع سه‌گانه

چه چیزی بهتر از الگوهای شمعدان دوگانه است؟

الگوهای شمع سه‌گانه!

برای شناسایی الگوهای شمع سه‌گانه ژاپنی، باید به دنبال مجموعه خاصی باشید که به روی هم رفته از سه شمعدان تشکیل شده است.

این تشکیلات شمع‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند تعیین کنند که قیمت بعداً چگونه رفتار می‌کند.

سه الگو از شمع‌ها الگوهای معکوس هستند که نشان دهنده پایان روند فعلی و شروع یک روند جدید در جهت مخالف است.

و سه الگوی شمع دیگر الگوهای ادامه‌دهنده هستند که نشان دهنده وقفه و سپس ادامه روند فعلی است.

بررسی الگوهای شمع سه‌گانه

ستاره‌های صبحگاهی و عصر Evening and Morning Stars

ستاره صبح و ستاره عصر از الگوهای شمع سه‌گانه هستند که معمولاً می‌توانید در انتهای یک روند پیدا کنید.

آنها الگوهای معکوس هستند که از طریق سه ویژگی قابل تشخیص هستند.

morning-evening-star شمع ستاره صبح و عصر

ما از الگوی ستاره عصر(Evening Star) در سمت راست به عنوان نمونه، با مثالی از آنچه که ممکن است با آن مواجه شوید می‌بینیم:

  1. اولین کندل، کندلی صعودی است که بخشی از روند صعودی اخیر است.
  2. کندل دوم دارای بدنه کوچکی است که نشان می‌دهد ممکن است کمی بلاتکلیفی در بازار وجود داشته باشد. این کندل می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  3. کندل سوم به عنوان تأییدی بر برگشت است، زیرا کندل فراتر از نقطه میانی اولین کندل بسته می‌شود.

سه سرباز سفید و کلاغ سیاه Three White Soldiers and Black Crows

از دیگر الگوهای شمع سه‌گانه سه سرباز سفید است و زمانی شکل می‌گیرد که سه کندل بلند صعودی از روند نزولی پیروی می‌کنند و نشان دهنده وارونگی است.

three-white-soldiers-three-black-crows شمع سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

این نوع از الگوهای شمع سه‌گانه به عنوان یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های صعودی در نظر گرفته می‌شود، به ویژه هنگامی که پس از یک روند نزولی گسترده و یک دوره کوتاه ادغام رخ می‌دهد.

اولین مورد از “سه سرباز” کندل معکوس نامیده می‌شود. این روند نزولی را به پایان می‌رساند یا نشان می‌دهد که دوره ادغام پس از روند نزولی به پایان رسیده است.

برای اینکه الگوی سه سرباز سفید معتبر تلقی شود، شمعدان دوم باید بزرگتر از بدنه شمع قبلی باشد.

همچنین شمع دوم باید نزدیک ارتفاع خود بسته شود و یک فتیله بالایی کوچک وجود نداشته باشد یا خیلی کوچک باشد.

برای تکمیل الگوی سه سرباز سفید، آخرین شمع باید حداقل به اندازه کندل دوم باشد و سایه‌ای کوچک یا بدون سایه داشته باشد.

الگوی شمعدانی سه کلاغ سیاه درست برعکس سه سرباز سفید است.

این زمانی شکل می‌گیرد که سه کندل نزولی به دنبال بالا آمدن روند صعودی شکل می‌گیرند و نشان می‌دهد که در حال برگشت است.

بدنه کندل دوم باید بزرگتر از کندل اول باشد و باید در کم‌ترین سطح خود یا نزدیک آن بسته شود.

در نهایت، کندل سوم باید هم‌اندازه یا بزرگتر از بدن کندل دوم با سایه بسیار کوتاه یا بدون سایه پایین باشد.

برای تکمیل الگوی سه کلاغ سیاه، آخرین شمع باید حداقل به اندازه کندل دوم باشد و سایه ای کوچک یا بدون سایه داشته باشد.

سه کندل وارونه به بالا و پایین Three Inside Up and Down

three-inside سه شمع وارونه به بالا و پایین

در ادامه بررسی الگوهای شمع سه‌گانه شکل سه کندل‌های وارونه داخل رو به بالا، یک الگوی تغییر روند است که در پایین روند نزولی یافت می‌شود.

این نوع از الگوهای شمع سه‌گانه نشان‌می‌دهد که احتمالاً روند نزولی به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی آغاز شده است.

برای ایجاد سه کندل وارونه رو به بالا، به دنبال این ویژگی‌ها باشید:

  1. اولین شمع باید در انتهای روند نزولی یافت شود و با کندل‌های نزولی بلند مشخص می‌شود.
  2. دومین شمع باید حداقل تا وسط اولین کندل آن بوجود بیاید.
  3. سومین شمع باید بالای اوج شمع اول بسته شود تا تأیید شود که خریداران بر قدرت روند نزولی غلبه کرده‌اند.

برعکس، شمع‌های Three Inside Down در بالای یک روند صعودی یافت می‌شود.

این یعنی که احتمالاً روند صعودی به پایان رسیده و روند نزولی جدیدی آغاز شده است.

سه کندل رو به داخل پایین باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  1. اولین شمع باید در بالای یک روند صعودی قرار داشته باشد و با کندل‌های بلند صعودی مشخص می‌شود.
  2. دومین شمع باید از وسط شمع اول تا انتها تمام شود.
  3. سومین کندل باید زیر سطح شمع اول بسته شود تا تأیید شود که فروشندگان بر قدرت روند صعودی غلبه کرده‌اند.
ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.