شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:الگوهای شمع دوگانه

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:الگوهای شمع دوگانه

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

الگوهای شمع دوگانه

الگوهای شمع دوگانه

چه چیزی بهتر از الگوهای شمع تکی است؟

الگوهای شمع دوگانه!

برای شناسایی الگوهای شمع دوگانه ژاپنی، باید به دنبال مجموعه خاصی باشید که روی هم رفته از دو شمع تشکیل شده است.

شمع‌های در برگیرنده، پوشاننده یا انگولفینگ Engulfing Candles

در اولین بررسی از الگوهای شمع دوگانه، انگولفینگ را بررسی خواهیم کرد.

دو نوع شمع پوشاننده وجود دارد:

  1. شمع در برگیرنده صعودی Bullish Engulfing
  2. شمع در برگیرنده نزولی Bearish Engulfing
bullish-bearish-engulfing شمع پوشاننده انگولفینگ صعودی و نزولی

الگوی در برگیرنده صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است که نشان می‌دهد ممکن است یک حرکت قوی به سمت بالا رخ دهد.

زمانی اتفاق می‌افتد که یک شمع نزولی بلافاصله به دنبال آن یک شمع صعودی بزرگتر بیاید.

این شمع دوم شمع نزولی را “می‌بلعد”. این بدان معناست که خریداران پس از یک روند نزولی اخیر رخ داده یا یک دوره ادغام شدن، یک حرکت صعودی قوی ایجاد شود.

از سوی دیگر، الگوی در برگیرنده نزولی برعکس الگوی صعودی است.

این نوع الگوی شمعدانی زمانی اتفاق می‌افتد که شمع صعودی بلافاصله با یک شمع نزولی همراه می‌شود که آن را کاملاً “می‌بلعد”.

این بدان معناست که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده‌اند و ممکن است یک حرکت قوی به سمت پایین اتفاق بیفتد.

موچین پایین و بالا

نوع دیگری از الگوهای شمع دوگانه Tweezer است.

الگوهای موچین دو الگوی معکوس از شمع‌ها هستند.

tweezer موچین

این نوع الگوی شمعدانی معمولاً پس از یک روند صعودی یا نزولی گسترده مشاهده می‌شود، که نشان می‌دهد که به زودی وارونگی رخ می‌دهد.

دو نوع الگوی موچین وجود دارد:

  1. موچین پایین
  2. موچین بالا

توجه کنید که شکل شمع‌ها دقیقاً شبیه یک موچین است!

شگفت انگیز است!

tweezer-tops-bottoms موچین پایین و بالا

موثرترین موچین دارای ویژگی‌های زیر است:

اولین شمع‌ها همان روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است، اولین شمع باید صعودی باشد.

شمعدان دوم برخلاف روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است، شمع دوم باید نزولی باشد.

سایه شمع‌ها باید دارای طول مساوی(یا تقریبا مساوی) باشند.

قسمت‌های بالای موچین باید دارای ارتفاعات یکسانی باشند، در حالی که قسمت‌های زیرین موچین باید دارای سطوح مساوی باشند.

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.