ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

هادی درخشان

هادی درخشان هادی درخشان Hadi Derakhshan (متولد 15 فروردین 1368) کارآفرین و نویسنده ایرانی است که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1387 آغاز کرده است. هادی Hadi derakhshan فعالیت خود را در حوزه بازارهای مالی و خارجی از ابتدا و به تدریج آغاز کرد. وارد بازار بزرگ معاملات جهانی فارکس شد. او با یادگیری […]

Hadi Derakhshan

Hadi Derakhshan :About  Hadi Derakhshan as an entrepreneur, analyst, trader of financial markets and Iranian investor,In 2010, has opened the Iranibourse Institute with the aim of improving the level of knowledge and entrepreneurship of Iranian people He is one of the most active and influential figures in entrepreneurship. Until now, more than 15,000 students have […]