ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

نحوه استفاده از کانال کلتنر

نحوه استفاده از کانال کلتنر

نحوه استفاده از کانال کلتنر کانال‌های کلتنر یک اندیکاتور نشان دهنده نوسان است.که توسط یک تاجر غلات به نام چستر کلتنر در کتاب خود با عنوان چگونه در کالاها درآمد کسب کنیم در سال 1960 معرفی شد. یک نسخه اصلاح شده از آن بعداً توسط لیندا راشکه در دهه 1980 توسعه یافت. نسخه لیندا از […]